Rallye pour familles

Fernglas

Beschreibung

​Dir gitt zesummen als Famill an de Réimecher Bësch. Do waarde verschidden Aufgaben op iech. Als Team musst dir gutt zesumme schaffen, fir d'Rallye ze packen. Fir Famillje mat Kanner tëschent 4 a 12 Joer., maximal 5 Familljen, w.e.g. ee klenge Picknick matbréngen

Ihr geht gemeinsam als Familie in den Remicher Wald. Dort erwaten euch verschiedene Aufgaben, die ihr als Team erfüllen müsst, um die Rallye zu gewinnen. Für Familien mit Kindern zwischen 4 und 12 Jahren,maximal 5 Familien, bitte bringen Sie sich ein kleines Picknick mit​

Description  

Vous vous rendez ensemble en famille dans la forêt de Remich. Différentes tâches vous y attendent, que vous devrez accomplir en équipe pour remporter le rallye. Pour familles avec enfants de 4 à 12 ans, max 5 familles, veuillez apporter un petit picnic

30 juin 2024

09:30 - 13:00

Centre nature et forêt Biodiversum

LU/DE

Wald Remich, Treffpunkt hinter 62, Rue de la cité, 5517 Remich
62, Rue de la cité,
5517 Remich

Bus : Rue de la Corniche Remich

Inscriptions jusqu'au 26 avril à 00h00

Par email : biodiversum@anf.etat.lu

Par téléphone : (00352) 247-56531

Dernière mise à jour