Zones protégées d'intérêt national

L’article 40 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles précise que les parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, soit sous forme de réserve naturelle, soit sous forme de paysage protégé, et comme telles être grevées de servitudes et de charges en vue d'assurer la sauvegarde des habitats et des espèces, la sauvegarde du paysage ou le bien-être de la population.

La protection de certains sites par classement en tant que zone protégée d’intérêt national est considérée comme étant un moyen essentiel garantissant la protection de zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité et de différents services fournis.

 

Zone
(lien vers legilux)

Commune

Dénomination

Date du règlement

surface (ha)

Cartes détaillées

1

Fensterdall

Boevange-sur-Attert

RN ZH 24

18.02.1987

10,85

 

2

Telpeschholz

Kehlen

RN RD 13

18.02.1987

67,32

 

3

Aarnescht

Niederanven

RN PS 07

01.02.1988

75,19

 

4

Ellergronn

Esch-sur-Alzette

RN ZH 46

19.03.1988

110,40

 

5

Boufferdanger Muer

Kärjeng

RN ZH 39

19.03.1988

21,50

 

6

Léi

Bertrange

RN ZH 47

19.03.1988

125,96

 

7

Amberkneppchen

Junglinster

RN RD 09

25.05.1989

54,94

 

8

Sonnebierg

Walferdange

RN PS 04

31.07.1989

15,03

 

9

Leibierg

Redange, Preizerdaul

RN RD 05

10.08.1991

61,74

 

10

Kuebendällchen

Schengen

RN PS 11

25.10.1991

35,10

 

11

Prenzebierg

Differdange, Pétange

RN RD 15

20.11.1991

255,30

 

12

Ramescher

Wincrange

RN ZH 12

11.02.1993

62,70

 

13

Strombierg

Schengen

RN RF 11

20.04.1993

29,20

 

14

Haard-Hesselsbierg-Staebierg

Dudelange, Kayl, Rumelange

RN RD 16

30.07.1994

594,34

 

15

Roeserbann

Hesperange, Roeser

RN ZH 49

08.09.1994

352,67

 

16

Linger Wiesen

Kärjeng

RN ZH 66

01.07.1997

31,80

 

17

Haff Réimech

Schengen

RN ZH 58/59

23.03.1998

100,77

 

18

Um Bierg

Bettembourg, Roeser

RN RD 29

03.08.1998

12,32

 

19

Kelsbaach

Grevenmacher, Flaxweiler, Wormeldange,

RN PS 09

03.08.1998

75,45

 

20

Am Bauch

Mondercange

RN ZH 42

14.04.1999

31,30

 

21

Stréissel

Bettembourg

RN ZH 63

08.05.1999

35,62

 

22

Birelergronn

Sandweiler, Schuttrange, Niederanven

RN ZH 50

06.12.1999

271,65

 

23

Dreckswis

Kärjeng, Sanem

RN ZH 85

22.03.2002

71,03

 

24

Kuebebierg

Luxembourg

RN PS 05

26.03.2002

25,80

 

25

Hierden

Betzdorf, Flaxweiler

RN PS 08

29.08.2003

68,96

 

26

Deiwelskop

Mompach

RN PS 03

02.04.2004

60,98

 

27

Filsdorfergrund

Dalheim, Frisange

RN ZH 93

25.03.2005

27

 

28

Betebuerger Bësch

Bettembourg

RN RFI 31

20.09.2005

237,32

 

29

Ënneschte Bësch

Bertrange, Leudelange

RN RFI 29

20.09.2005

87

 

30

Pellembierg

Flaxweiler, Wormeldange

RN PS 10

30.09.2005

90,93

 

31

Laangmuer

Niederanven

RN RFI 25

07.11.2005

103

 

32

Pëttënerbësch

Mersch, Bissen

RN RFI 34

09.06.2006

67

 

33

Brill

Schifflange

RN ZH 44

05.02.2007

19,70

 

34

Am Pudel

Esch/Alzette, Schifflange

RN ZH 43

05.02.2007

15,49

 

35

Grouf Schengen

RN RFI 32

04.07.2007

156,13

 

36

Biirgerkräiz

Walferdange

RN

25.01.2008

2,34

 

37

Conzefenn

Troisvierges, Weiswampach

RN ZH 06

31.03.2008

137

 

38

Hierberbësch

Mompach

RN RFI 18

23.09.2010

205,92

 

39

Saueruecht

Beaufort

RN RF 04

23.02.2010

74,53

 

40

Weimericht

Junglinster

RN PS 14

10.09.2012

102,94

 

41

Manternacher Fiels

Manternach, Mertert

RN RF 09

27.02.2012

136,55  
42 Vallée de la Haute-Sûre -Bruch/Pont Misère Boulaide, Rambrouch RN ZH 16 19.05.2014 1477,38  
43 Akescht Parc Hosingen RN RF 45 25.06.2014 172,67  
44 Ronnheck Junglinster RN RD 27
25.06.2014 180,82  
45 Reckingerhaff-Weiergewan Bous, Dalheim, Mondorf-les-Bains RN ZH 56
24.02.2016 272,80  
46 Wéngertsbierg Flaxweiler, Lenningen   15.03.2016 29,63  
47 Brucherbierg-Lalléngerbierg Schifflange, Kayl, Esch-sur-Alzette RN RD 35
29.03.2016 267,02  
48 Schwaarzenhaff/Jongebesch Hobscheid, Steinfort RN RD 14 01.06.2016 256,67  
49
Carrière de Bettendorf-Schoofsbesch Bettendorf RN RD 17 14.12.2016 23,9  
50 Eppeldorf-Elteschmuer Vallée de l'Ernz ZPIN17/ZH21 28.02.2017 12,09  
51 Kaleburn Wincrange ZPIN32/ZH09 28.02.2017 81,43  
52 Sporbaach Wincrange ZPIN68/ZH10 28.02.2017 99,25  
53 Kasselslay-Zogel Clervaux ZPIN34/RF 22.03.2017 86,5  
54 Schnellert Berdorf ZPIN62/RFI 22.03.2017 135,61  
55 Hautcharage-Griechten Garnich, Käerjeng ZPIN30/ZH 20.07.2017 204,79  
56 Bréichen Clervaux ZPIN72/ZH83 01.12.2017 46,68  
57 Lellingen - Fréng/Op Baerel Kiischpelt, Hosingen ZPIN44/RF13 01.12.2017 356,11  
58 Rosport-Hëlt Rosport ZPIN57/RD12 20.07.2018 165,03  
59 Geyershaff-Geyersknapp Bech ZPIN26/RD11 25.07.2018 50,8  
60 Schlwammwiss-Brill Betzdorf, Niederanven, Schuttrange ZPIN60/ ZH51 25.07.2018 86,82  
61 Léiffrächen Kayl, Rumelange ZPIN43 29.03.2019 306,74  
62 Hautbellain-Fooschtbaach Troisvierges ZPIN29/ZH01 29.03.2019 33,51  
63 Sonlez-Pamer Lac de la Haute Sûre, Winseler ZPIN67/ZH15 29.03.2019 58,08  
64 Michelbouch - Biischtert / Etangs de Bissen Bissen, Colmar-Berg, Vichten ZH19/ZH71/ RFI12 17.03.2020 329  
65

Kiemerchen/

Scheiergronn/Groussebësch

Differdange, Sanem RD00 17.03.2020 391,94  
66 Härebësch
Koerich, Habscht RFI22 28.02.2021 129  
67 Engelsratt/Werwelslach Kehlen, Mamer ZPIN18/RFI24 18.06.2021 152,18 Cartes A4/A2
68 Nommerlayen
Nommern, Larochette ZPIN52/RF07 18.06.2021 142 Cartes A4/A2
69 Widdebierg-Hierden Flaxweiler, Betzdorf ZPIN76/RF16 18.06.2021 413,6 Cartes A2/A0
70 Mandelbaach/
Reckenerwald
Mersch, Helperknapp ZPIN47/RF06/RFI19 28.03.2020 863,94  

 

ZH : Zone humide
RD : Réserve diverse
PS : Pelouse sèche
RF : Réserve forestière
RFI: Réserve forestière intégrale

 

 

Dernière mise à jour